Základní členění úvěrů a půjček

Úvěr rozlišujeme podle základních kritérii: účelovosti (účelové/bezúčelové), typu výplaty (hotovostní/bezhotovostní), zajištění (zajištěné/nezajištěné úvěry) a doby splatnosti (krátkodobé/střednedobé/dlouhodobé).

Výhody nebankovních půjček:

1. Nebankovní půjčky jsou většinou bezúčelové, tzn. finanční prostředky můžeme použít na cokoliv a nemusíme věřiteli sdělovat účel půjčky.

2. Určité typy půjček (jedná se většinou o menší částky) mohou být hotovostní

3. Nebankovní půjčky jsou vyřizovány rychleji než bankovní a také s mnohem menší dokladovostí.

4. U drobnějších půjček nám mnohdy postačí pouze občanský průkaz, u větších půjček pak dokládáme pravidelný příjem a v případech, kdy nemůžeme prokázat příjem nebo potřebujeme větší hotovost, můžeme využít půjčky se zajištěním nemovitostí.

Nevýhody nebankovních půjček:

1. Půjčky jsou s vyšší úrokovou sazbou RPSN (která se podstatně liší vzhledem k tomu, které nebankovní společnost půjčku poskytuje a také zda-li ručíme nebo neručíme movitým nebo nemovitým majetkem)

2. Některé půjčky není možné předčasně splatit.

Rozdíl mezi půjčkou a úvěrem:

Občanský zákoník upravuje smluvní závazkový vztah smlouvou o půjčce (§ 657 a § 658).

Obchodní zákoník upravuje smlouvu o úvěru (§ 497 až 507).


Zdroje informací o nebankovních půjčkách a úvěrech:

http://cs.wikipedia.org