Půjčky na směnku

Půjčka na směnku Liberec

Nejčastějším zajištěním půjčky je směnka – v případě půjčky bez zajištění movitým nebo nemovitým majetkem.

Směnka je úvěrový cenný papír, který obsahuje přesně stanovené údaje, které definuje zákon. Směnka plní funkci platební – lze ji použít jako platební prostředek a zajišťovací – zajištění peněžitého závazku.

Směnka se stává splatnou kdykoliv při předložení, ke kterému musí dojít nejpozději do jednoho roku po vystavení směnky. Dále může být splatnost směnky stanovena na určitý den, který je  na ní uvedený. Původní lhůta splatnosti však může být prodloužena tzv. prolongací směnky. Je nutno, aby s tímto úkonem souhlasily všechny zúčastněné strany (věřitel, dlužník, případně směnečník).

Tip Pujcky-Liberec.cz:

V naší nabídce naleznete i půjčky na směnku. Pro žádost o půjčku využijte on-line formulář v menu.